Hoppa till huvudinnehåll
Detta är en undersida till Film Stockholm. Tillbaka till Film Stockholm
KALLE BOMAN, producent/professor på Akademin Valand
KLARA BJÖRK, producent/enhetschef och lärare på Akademin Valand
LINDA STERNÖ, filmare/lärare på Akademin Valand
ANNICA SJÖLANDER, med. Dr./forskare på Centrum för kultur och hälsa
SEMINARIUM

Hur kan vi ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos alla medborgare? I ett pågående projekt används kameran som ett verktyg för integration där deltagarna ges möjlighet till tolkningsföreträde av sin egen tillvaro.

Det är en demokratifråga vem som skildrar vår värld, vems perspektiv som råder. Genom att erövra kameran som ett redskap för kommunikation kan vi öka människors delaktighet och möjlighet att påverka samtidigt som vi tar vara på den kunskap och erfarenhet de erbjuder när framtidens samhälle byggs.

Metoden är dessutom aktiverande vad gäller självständigt och kritiskt tänkande och lägger grunden för ett livslångt lärande.